Vi Kvinnor

Vi Kvinnor samlas i Hovsjö kyrka tisdagar kl. 18:00 enligt programmet nedan.
För information kontakta Margareta Bengtsson: 550 913 72 eller 550 848 92

Program för våren 2018

23/1
"Upptakt med frågelåda"
Margareta Bengtsson. Lotteri

6/2
"På resa med Transsibiriska järnvägen"
Svante Nilsson

20/2
"4 B"
Margareta Bengtsson. Lotteri

6/3
"Lovsång till Guds ära"
Jenny Welarius

20/3
"Tro och Vetenskap"
Gustaf Bengtsson. Lotteri

3/4
"Vid livets slut"
Lena Zetterberg

17/4
Bokbytarkväll. Lotteri

15/5
Avslutning

Varmt Välkomna!