Söndagsskola

I Hovsjö Kyrka finns en söndagskola ledd av Margareta Bengtsson, församlingspedagog. Under predikan, som kanske kan vara lite tung om man är yngre, går alla under konfirmationsålder som vill ut med Margareta i församlingsalen. Är man riktigt liten går det utmärkt att ta sin förälder med sig som stöd. Efter att ha fått höra om söndagens bibelberättelse på ett enkelt men klart sätt och sjungit någon sång kommer man in lagom till nattvardsgudtjänsten. Att få chans att lära sig Bibelns berättelser som liten är oerhört värdefullt både för allmänbildningen och det egna ställningstagandets skull. Därför är söndagsskolan en mycket viktig del av gudtjänsten i Hovsjö.