Kristi Himmelsfärds dag 19 2 årg Luk. 24: 49 – 53

”Herren har smort mig till att predika glädjens budskap” Jes. 61: 1
Orden föregår dagens GT text. De stämmer in på vår Herre.

Bönsöndagen 19 2 årg. Luk. 11

Idag är ämnet bön.
Dagens GT-text är från profeten Jeremia. Han levde på 500 talet före Jesu födelse. Efter lång tid av avfall och otro mot Herren kom olyckan.

5 söndagen i Påsktiden 19 Joh 15:10-17

Innan något kan växa så måste det ha blivit till. Det gäller för allt i skapelsen. Även det andliga.

4 söndagen i påsktiden Joh 14: 1-14

Söndagens latinska namn i Evangelieboken är ”Jubilate”. Jubel och glädje alltså. Nu vänder vi blicken från Påskdagens jubel till Kristi Himmelsfärd. Blicken får gå mot Himmelen.

2 söndagen i påsktiden Joh. 21

En vecka har gått sen de omtumlande händelserna: Kvinnorna som berättade om den tomma graven, Petrus och Johannes som sprang dit, som såg och trodde.

Påskdagen 19 Joh. 20: 1-18

Långfredagen 19 Johannesserien

Om korset handlar det om idag. Psalm nr 143 får leda oss genom predikan.

1. Guds rena Lamm oskyldig på korset för oss slaktad.

Midfastosöndagen 2 årg. Joh. 6: 24-35

Idag hör vi om vaktlar, manna mjölk och bröd. Om mat alltså.

2 i fastan 2 årg. Luk. 7: 36- 8: 3

1 söndagen i fastan

1 söndagen i Fastan 19 2 årg. Matt. 16: 21-23