2 sönd efter Trettondedagen Joh.2 : 1-11

Trettondedagstidens söndagar handlar om att Gud visar sin Härlighet och ära. ”Kavod” på hebr, ”Doxa” på grek. och Gloria på latin.

Söndagen efter Jul 17 1 årg. Matt 2: 13-23

Julafton i Hovsjö kyrka

Julkrubbegudstjänst i Hovsjö den 24 dec 2017

Välkomstord

Klockringning med procession

Psalm 113

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus…”

2 s i Advent Luk. 21: 25-36

“Nu är sommaren nära”. När det går mot vinter talar Jesus om Guds rikes sommartecken. Det är märkliga tecken, ångest, rådlöshet och skräck.

1 söndagen i Advent 17 1 årg Ev. Matt.21:1-9

“Välsignad är Han som kommer, I Herrens namn.” Ps. 118:26
Psalmen hör till de lovsånger som pilgrimerna sjöng på väg till Jerusalem.

Domssöndagen Ev. Matt 13: 47-50

Bibeln säger att Jesus återkommer som domare över levande och döda.

Söndagen före Domssöndagen Lk.17: 20 -30

Så kom den. Kyrkoårets allvarligaste söndag. Ämnet är vaksamhet och väntan.

22 söndagen efter Trefaldighet Joh. 12: 35- 43

”Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot Honom” Joh. 1:11

20 söndagen efter Trefaldighet Matt 13: 53 – 57

Om att leva tillsammans hör vi idag om.
En av texterna är från Tobits bok, en av apokryferna i GT.

19 söndagen efter Trefaldighet 17 3 årg Mark. 2: 1-12

”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet” 2 Kor 12: 9.
Aposteln hade många gånger bett om att slippa något svårt i sitt liv,