Midfastosöndagen 2 årg. Joh. 6: 24-35

Idag hör vi om vaktlar, manna mjölk och bröd. Om mat alltså.

2 i fastan 2 årg. Luk. 7: 36- 8: 3

1 söndagen i fastan

1 söndagen i Fastan 19 2 årg. Matt. 16: 21-23

Sexagesima Joh.7:40-52

”Vad skall jag då göra med denne Jesus som kallas Messias?” Matt.27: 22

Septuagesima Luk 17: 7-10

GT texten handlar om profeten Jona. Han hade svårt med både nåden och tjänsten. Jona var en ovillig Guds tjänare. Väl att Bibeln har plats för sådana.

5 söndagen efter Trettonde dag jul Mark. 9: 38 – 41

De sista söndagarna under Trettondedagstiden handlar som de sista söndagarna under Trefaldighetstiden om allvaret inför evigheten. Dagens ämne är ” Sådd och skörd”.

2 s e Trettondedagen Joh.4: 5 - 26

Om vatten hör vi idag om. Sista somrarna har vi påmints om vattenbrist och vikten av att spara på dropparna. Det som människor söderut alltid levt med.

Nyårsdagen 2019

Nyårsdagen 2 årg. 2019 Tveta Ev Luk: 6-9

I Jesu namn, så lyder ämnet för Nyårsdagen.

Julkrubbegudstjänst i Hovsjö 18 Luk. 2: 1- 20

121: 1-3

Det Heliga Landet har varit viktigt för människor i alla tider. Idag känner vi orterna Betlehem och Jerusalem som platser där vi ofta hör om motsättningar.

3 söndagen i Advent Matt. 11: 12-19

Bana väg för Herren! Så lyder ämnet denna tredje adventssöndag.