11 s e Tref Luk. 18:9-14

Första gudstjänsten efter sommaruppehållet. Väl att få mötas igen.

2 söndagen efter Trefaldighet Luk.14: 15-24.

Om kallelsen till Guds rike, hör vi idag om.
Både GT och Episteln handlar om kläder. Smutsiga och rena.

Heliga Trefaldighets dag Matt. 11: 25- 27

På Heliga Trefaldighets dag ställs Treenigheten i focus.

Pingstdagen Joh. 14:25-29

Det blev bara babbel i Babel berättas i 1 Mos 11, den GT: liga texten idag.

5 i Påsktiden Joh. 16: 5-11

Om att växa i tro hör vi idag om. Dagens latinska överskrift är cantate, lovsjung, efter inledningsorden i dagens psaltarpsalm 98: Lovsjung till Herrens ära...

4 söndagen i Påsktiden Joh.16:16-22

Om vägen till livet hör vi idag om.

3 söndagen i Påsktiden Joh 10: 1-10

2 i Påsktiden Joh 21: 1-14

Quasimodogeniti, det latinska namnet för den här söndagen är från 2 Petr 2: 2 ”såsom nyfödda, skall ni längta efter den rena andliga mjölken”.

Påskdagen Lukas 24: 1-12

Jesus hade flera gånger före påsken förberett sina lärjungar på lidandet, döden och uppståndelsen. Han hade sagt vad som skulle ske.

Långfredagen Luk. 23: 26-49

Långfredagen är Kyrkans sorgedag. Sorgen över att mina och dina synder är anledning till att Jesus valde att dö.