3 söndagen i Påsktiden Joh 10: 1-10

2 i Påsktiden Joh 21: 1-14

Quasimodogeniti, det latinska namnet för den här söndagen är från 2 Petr 2: 2 ”såsom nyfödda, skall ni längta efter den rena andliga mjölken”.

Påskdagen Lukas 24: 1-12

Jesus hade flera gånger före påsken förberett sina lärjungar på lidandet, döden och uppståndelsen. Han hade sagt vad som skulle ske.

Långfredagen Luk. 23: 26-49

Långfredagen är Kyrkans sorgedag. Sorgen över att mina och dina synder är anledning till att Jesus valde att dö.

Palmsöndagen Lukasserien 19: 28-40

Låt oss tacka och be: Tack Herre Jesus att Du är vår försonare och möter oss i Ord och sakrament, i trons och i bönens gemenskap. Amen.

Jungfru Marie Bebådelsedag Luk.1: 26-38

Denna enda dag bryts fastan. Botens blå-lila färg är utbytt mot glädjens vita.
Vi använder vår vanligaste gudstjänstordning och musiken går i dur.

Midfastosöndagen Joh.6: 1-15

Om överflöd hör vi i alla dagens texter.

2 söndagen i fastan Matt.15: 21-28

De tre personer vi möter i denna söndags texter visar på den kamp som trons människor har att räkna med. Inte en kamp som leder till förtvivlan utan till en fördjupad tro.

1 söndagen i fastan Matt. 4: 1-11

Efter sitt dop, blev Jesus, av Anden förd ut i öknen. Vi vet inte var, men i öknen mellan Jerusalem och Jordan finns berget Quarantania, det s.k. 40-dagarsberget.

Fastlagssöndagen Luk.18: 31 – 43

Så börjar vandringen. Upp till Jerusalem, dödens och uppståndelsens plats.
Bakom oss är förfastan. Framför väntar 40 dagars fasta, I nära sju veckor.