1 söndagen i Advent 2 årg. Joh. 18: 36-37

Gott nytt kyrkoår! Så kan vi hälsa varandra idag! Nu följer vi 2 årgångens texter.
I GT talar profeten Sakarja, 700 år före det hände. Om åsnan och intåget.

Domssöndagen i Hovsjö kyrka Matt. 25: 31-46

Domsöndagen ställer frågan om tro eller gärningar. Vad gäller inför evigheten?
Det kommer en yttersta dag då allt skall bli uppenbart som här har varit dolt.

Söndagen före Domssöndagen Matt.25: 1-13

Om vaksamhet och väntan handlar det om idag.

24 söndagen efter Trefaldighet Matt.24:1-14

”Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår” skriver aposteln i 2 Tim. 3: 1 Om den yttersta tiden hör vi om idag.

22 efter trefaldighet 2018 1 årg Matt. 23: 37 – 24: 2

Kyrkoåret går mot sitt slut. Ett tänkvärt ord från tidigare kristna lyder:
”Som Frälsare Han nu Dig bjuder, som Domare Han kallar sist.”

21 efter Trefaldighet Matt.22:15-22

Tacksägelsedagen Luk 17: 11-19

Om tacksamhet hör vi idag om.
I GT texten tackar kung David Herren. Bakgrunden är att David vill bygga Templet i Jerusalem. Folket har gett i överflöd. David vet vad vi vet.

Den helige Mikaels dag Luk. 10: 17 – 20

Idag firar vi den helige Mikaels Dag. Mikael är en av ärkeänglarna som nämns i Bibeln och i apokryferna. De andra är Rafael och Gabriel.

17 s efter Trefaldighet Matt. 6: 19-24

Om att vara rik inför Gud handlar det om idag.

16 söndagen efter Trefaldighet Joh. 11: 28 – 44

Den här söndagen kan kallas ”höstens påskdag” eller lilla Påskdagen.
Inte så konstigt, för texterna och ämnet handlar om döden och livet.