5 söndagen efter Trettonde dag jul Mark. 9: 38 – 41

De sista söndagarna under Trettondedagstiden handlar som de sista söndagarna under Trefaldighetstiden om allvaret inför evigheten. Dagens ämne är ” Sådd och skörd”.

2 s e Trettondedagen Joh.4: 5 - 26

Om vatten hör vi idag om. Sista somrarna har vi påmints om vattenbrist och vikten av att spara på dropparna. Det som människor söderut alltid levt med.

Nyårsdagen 2019

Nyårsdagen 2 årg. 2019 Tveta Ev Luk: 6-9

I Jesu namn, så lyder ämnet för Nyårsdagen.

Julkrubbegudstjänst i Hovsjö 18 Luk. 2: 1- 20

121: 1-3

Det Heliga Landet har varit viktigt för människor i alla tider. Idag känner vi orterna Betlehem och Jerusalem som platser där vi ofta hör om motsättningar.

3 söndagen i Advent Matt. 11: 12-19

Bana väg för Herren! Så lyder ämnet denna tredje adventssöndag.

2 sönd i Advent 2 årg Matt. 13: 31 – 34

Söndagarna runt det nya kyrkoåret handlar alla om att Herren kommer.

1 söndagen i Advent 2 årg. Joh. 18: 36-37

Gott nytt kyrkoår! Så kan vi hälsa varandra idag! Nu följer vi 2 årgångens texter.
I GT talar profeten Sakarja, 700 år före det hände. Om åsnan och intåget.

Domssöndagen i Hovsjö kyrka Matt. 25: 31-46

Domsöndagen ställer frågan om tro eller gärningar. Vad gäller inför evigheten?
Det kommer en yttersta dag då allt skall bli uppenbart som här har varit dolt.

Söndagen före Domssöndagen Matt.25: 1-13

Om vaksamhet och väntan handlar det om idag.

24 söndagen efter Trefaldighet Matt.24:1-14

”Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår” skriver aposteln i 2 Tim. 3: 1 Om den yttersta tiden hör vi om idag.