Photo gallery for Femtonde söndagen efter trefaldighet 2003

| Image 1 of 7 |

Nattvard i Hovsjö kyrka

Nattvard i Hovsjö kyrka
En fullpackad kyrka
Lovsång och nattvardsgång
En bild från andra hållet
Kyrkkaffet efter gudstjänsten
Tre av kyrkfönstren
Tom kyrka

Femtonde söndagen efter trefaldighet 2003

Kyrkan har öppnat igen efter sommarledigheten.