Femtonde söndagen efter trefaldighet 2003

Kyrkan har öppnat igen efter sommarledigheten.

Nattvard i Hovsjö kyrka En fullpackad kyrka Lovsång och nattvardsgång En bild från andra hållet Kyrkkaffet efter gudstjänsten Tre av kyrkfönstren Tom kyrka