Festhögmässa i Hovsjö, sopplunch, Högmässa i Tveta, nästa Familjemässa och söndagsskola i Hovsjö kyrka

I söndags Bönsöndagen var en fin dag i Hovsjö kyrka. Mycket glädje och tårar, tacksamhet till Herren för trofast vänskap och gemenskap mellan unga och gamla. Vemodigt med sista gudstjänsten i aktiv tjänst för undertecknad och Margareta Stort tack för den enormt generösa gåvan som hopsamlats bland Hovsjö Kyrkas Vänner. Det fina 3 meter höga päronträdet, Familjeträdet som Jenny uttryckte det, har fått en fin plats i vår trädgård, vi ser fram mot storstilad hotellövernattning när höstmörkret faller på och vad vi kan skaffa för växter på Plantagen. Stort tack till er alla för denna överväldigande gåva. Vi finner inte ord att uttrycka vår tacksamhet och glädje över den vänskap och trosgemenskap vi har med er alla. Vi ser fram mot att efter sommaren återse er i Hovsjö kyrka och på Familjelägret 30 - 31 augusti.
I Kristus tillgivne Stellan
Onsdag 29 maj vår sista sopplunch. Klockan 11.15 - 13.00 serveras Margaretas Morotssoppa! Till hösten kommer annat erbjudas.
Söndag första söndagen i månaden sammanlyst till Tveta kyrka klockan 11.00. Högmässa med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör. För gratis Kyrktaxi ring 55030000.
Nästa Familjemässa och Söndagsskola blir terminens sista i Hovsjö kyrka söndagen den 9 juni klockan 9.30 med Mikael Nyhlén.
Sen sommaruppehåll fram till 18 augusti.