4 söndagen i påsktiden Joh 14: 1-14

Söndagens ämne: 
Vägen till livet

Söndagens latinska namn i Evangelieboken är ”Jubilate”. Jubel och glädje alltså. Nu vänder vi blicken från Påskdagens jubel till Kristi Himmelsfärd. Blicken får gå mot Himmelen.
”Vägen hem”, så löd ämnet för den här söndagen i gamla evangelieboken.
Nu är ämnet ”Vägen till livet”. Vägen hem var nog inte så dåligt val.
För om detta handlar livet. När arbetsdagen är slut går vi hem. Efter en lång resa är det skönt att komma hem. Borta bra men hemma bäst.
När jordetiden är slut vill Herren se oss hemma hos sig, hemma med vännerna.
I tillbedjan, i tacksamhet och lovsång med en oräknelig skara inför den Tre- enige! Fadern, Sonen och Anden.
Himmelen beskrivs med härliga ord i Bibeln. Som i Bibelns näst sista kapitel: ”Gud själv skall vara hos dem. Och Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga.
Ty det som förr var är borta.” Upp 21: 3-4
I väckelsetider har hoppets och glädjens sånger om Himmelen alltid sjungits starkt. ”I Himmelen, i Himmelen, där Herren Gud själv bor… ” eller ”Hur ljuvligt det är att mötas, på väg till Jerusalem…” ”Min framtidsdag är ljus och lång..” ”Löftena kunna ej svika…” ” O hur saligt att få vandra… ”.
Ännu har vi inte varit där, men ändå är det vårt hem.
Det är lika säkert som att det nyfödda barnet har ett hem att komma till fast det ännu inte har varit där, alla fall inte som född.
Vi frågar ju den nyblivna mamman: -När kommer ni hem?
Ja, man kan ha ett hem fast man ännu inte varit där och ännu inte sett det.
Men för att komma hem, så gäller det att välja de rätta vägarna.
Alla vägar leder ju inte hem.
Det är som när man är ute och reser på okända vägar innan GPS: n fanns.
GPS är mycket märkligt. När vi är ute och kör med vår MC på okända vägar talar Astrid med mig och säger var den rätta vägen går. Astrid är en kvinna som sitter ute i rymden. Där hon har bra utsikt. Astrid ser var jag är och hur jag kör och hon säger till när jag kör fel. Då säger hon ”Gör en U-sväng”
Det fanns en tid före GPS: n. Då kunde man köra fel, trots att man hade Motormännens stora kartbok. Det märkliga var att man alltid kom fram ändå! Det tog lite längre tid, men så småningom hittade man nya vägar som ledde rätt.
Det här är tänkvärt och andligt tillämpbart.
Man kan välja fel vägar en massa gånger i livet. Men ändå en gång hitta rätt.
Jordelivet kan levas utan eller med tron på Gud. Utan tron är livet ett antal år. Inget liv är det andra likt men till sist blir det ändå lika. Man lämnar scenen, ridån dras igen. Inget får man med sig. Efter ett par generationer är det ingen som längre kommer ihåg en. Något mer blir det inte utan tron på Gud.
Med Jesus som Livets Herre och Frälsare blir det något annat. Inte i antal år. Inte vad gäller bekymmer och lidanden. Jordelivet har inte bara en ingång och en utgång. Med Jesus blir utgången en ingång, en himmelens port.
Om vägen som leder till livet hör vi nu om.

1. Många vägar leder bort.

En människa har ett nästan oändligt antal valmöjligheter.
Alltifrån livets början ställs vi inför val och vägskäl.
Först är det föräldrarna som beslutar. Med åren tar vi själva över. Vi väljer skolämnen, inriktning, arbete och livskamrat. Sen följer husköp och skolval för barnen följt av vårdval och val av äldreboende för en själv.
Till en början bestämmer jaget. Vad ger mig mest lycka? Vad tjänar jag på?
En del fortsätter så hela livet. Andra ser att ”jagets” önskningar inte räcker. Andras väl blir viktigare. Att tjäna andra mer än tjäna på andra.
Andra finner meningen i konsten, musiken eller idrotten.
Till oss alla säger Jesus något absolut och avgörande. Han säger: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet.”, på grekiska: Ego eimi e odos, kai e aletheia kai e tsåe. Utan Jesus blir det till sist bara tomt och meningslöst. Predikaren säger: ”Allt är förgängligt. Alla går till en och samma plats. Alla vänder åter till stoft. Pred3: 20

2. Jesusvägen leder hem.

Den vägen får Du inte missa säger Herren Jesus. Han som säger så är inte vem som helst. Inte en filosof eller en klok människa. Han som talar är den genom vilken allt och alla blivit till. Han säger att bara en väg leder hem. Han har lidit och dött för att rädda oss alla. Han är experten på liv och död.
Alla andra vägar är olycksvägar. Men Livets väg går bredvid alla andra vägar. Det är bara att byta. Jesusvägen har likheter med de andra vägarna.
Också här finns medgångar och motgångar. Sköna nerförsbackar och kämpiga motlut. Ändå är Jesusvägen så annorlunda. Jesus som är vägen och målet är också medvandrare på vägen. Den har ett tryggt och långsiktigt mål. Den går också till döden men leder genom döden till livet, det himmelska.
På de andra vägarna bestämmer Jaget. Målen är kortsiktiga. Till sist handlar allt om att hinna med så mycket som möjligt. Förverkliga alla planer och drömmar för man räknar med att allt snart tar slut. På livets väg är Jesus Herren men också vägvisaren, tröstaren, uppmuntraren. På livets väg ber vi med den heliga Birgitta och med psaltaren: ”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.” Led mig på dina vägar!
Jesusvägen kan liknas vid en liten, smal lerig och slingrig byväg.
De andra vägarna kan se enklare och bättre ut. Breda, bekväma och snabba.
Det är lätt att dras med och göra som andra. Välja en av Jagets många vägar. Jesusvägen är däremot smal och få är det som finner den. Till skillnad från alla andra vägar och religioner leder den till ett Liv till. Tänk vilket löfte!
Allt detta kan med åren för en kristen bli som en död sanning. Det är viktigt att hålla elden brinnande. Så läs ett evangelium med förväntan att återupptäcka det Du en gång såg och gladde dig över. Fråga sen: Är Jesus en att lita på? Vet:
Han har genom sin försoningsdöd på korset öppnat Himmelens stängda dörr.
Nu är inte längre synden problemet utan otron, oviljan att bara ta emot vad Jesus gjort. Att för egen del låta nåd gå före rätt. Det verkar för billigt. Men det är så Han vill ha det. Kvittot Du fått är en levande Uppstånden Herre.
Han gjorde vad Han sa att Han skulle göra.
Jesusvägen är därför den enda vägen som leder hem till Himmelens glädje.
Det gör den till den enastående unika väg Du och jag inte får missa. Och har vi kommit vilse är det bara att svänga upp på den igen. En sårmärkt Herre väntar.

3. Välj Jesusvägen idag!

Att välja vägen som leder till Livet är det viktigaste av alla val vi människor har att göra. Ju tidigare i livet det valet görs dess bättre är det.
Är du redan på Jesusvägen? Är svaret Ja på den frågan så kan jag bara säga: Grattis! Du är på väg till det enda hoppfulla och rätta som finns.
Men är det ännu inte så är det ändå inte försent. En som kanske gav Jesus en andra chans var August Strindberg, den kände svenske författaren. Tjugo år efter att han anklagats för hädelse skrev han under rubriken Summa summarum följande: ” Sök sanningen, ty den finns, men bara på ett ställe, hos en som själv är vägen, sanningen och livet. På hans gravsten i Stockholm kan vi än idag läsa hans sista hälsningsord: ”O Crux, Ave spes unica” O kors var hälsat mitt enda hopp. Det är aldrig försent så länge man lever att välja rätt väg i livet.
Jesus välkomnar oss som vänner och medvandrare. På hans initiativ finns för oss en framtid och ett hopp. Det slutar inte med en grav. Det finns en väg som leder hem. Vi kan be enkelt som rövaren på korset: Jesus Tänk på mig när Du kommer i ditt rike. Vi kan be Jesusbönen så som kristna gjort i 2000 år:
”Herre Jesus Kristus förbarma Dig över mig syndare.
Där börjar vandringen på Jesusvägen. Han vill leda dig, förlåta dina synder och ge dig en ny glädje.
Sen vill Han i vardagen och i mötet med andra människor nå även dem, genom Dig och mig.
I detta får vi vara Jesu händer, Jesu fötter, Jesu röst, ja Jesus själv.
För Jesus vill inget hellre, än se en stor, oräknelig skara hemma hos sig. Amen Ära vare…

148:1 Kristus är…s.10 147: 4 266 472 VVS 27: 1-5 alt mel 444