Photo gallery for Avtackningen av Britt-Marie Håkansson 2005

| Image 1 of 16 |

Simon spelar trumpet

Simon spelar trumpet
En stor lovsångsgrupp
Församlingen står upp
Ungdomarna går fram till nattvarden
Karin Thomasfolk assisterar vid natt ...
Vår fina upplyftbara vägg kommer til ...
Det var många i kyrkan den dagen
Kyrkoherde och kyrkoråd avtackar Bri ...
Arbetslaget avtackar Britt-Marie
Församlingen fick också chans att tacka
Anna grät lite
Kyrkkaffet efteråt
Britt-Marie omgiven av alla vännerna
Hans och Gustav i samspråk längst ba ...
På väg ut till Alphyddan
Anna och Marcus gifter sig

Avtackningen av Britt-Marie Håkansson 2005

Britt-Marie är den kantor som varit flest år i Hovsjö kyrka. När hon skulle avtackas efter att till och med gått två år extra var det många ögon som tårades. Vi är oerhört tacksamma till Herren och till Britt-Marie för det hon fått verka i vår församling. Tveta-kör, barnkör, gudstjänsten i Hovsjö, cittragrupp mm.