Avtackningen av Britt-Marie Håkansson 2005

Britt-Marie är den kantor som varit flest år i Hovsjö kyrka. När hon skulle avtackas efter att till och med gått två år extra var det många ögon som tårades. Vi är oerhört tacksamma till Herren och till Britt-Marie för det hon fått verka i vår församling. Tveta-kör, barnkör, gudstjänsten i Hovsjö, cittragrupp mm. 

Simon spelar trumpet En stor lovsångsgrupp Församlingen står upp Ungdomarna går fram till nattvarden Karin Thomasfolk assisterar vid nattvarden Vår fina upplyftbara vägg kommer till användning Det var många i kyrkan den dagen Kyrkoherde och kyrkoråd avtackar Britt-Marie Arbetslaget avtackar Britt-Marie Församlingen fick också chans att tacka Anna grät lite Kyrkkaffet efteråt Britt-Marie omgiven av alla vännerna Hans och Gustav i samspråk längst bak i bilden. Hans skulle komma som teamare till hösten. På väg ut till Alphyddan Anna och Marcus gifter sig