2 s e Trettondedagen Joh.4: 5 - 26

Söndagens ämne: 
Livets källa

Om vatten hör vi idag om. Sista somrarna har vi påmints om vattenbrist och vikten av att spara på dropparna. Det som människor söderut alltid levt med.
Där vardagen handlar om att bära vatten och vara rädd om varje liter.
Så annorlunda mot hur vi har det. Men allt liv förutsätter vatten. Och Bibeln talar mycket om detta. Min bibliska ordbok har ett helt uppslag med bibelställen. När vi idag hör om vatten är det som en vardagsbild för något djupare.
För relationen med Honom som skapat oss för en evig gemenskap.
Profeten Jesaja talar idag om vad vi verkligen behöver. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Herren frågar: ”Varför lägger ni pengar på det som inte är nödvändigt…. Kom till mig, lyssna till mig, kom utan pengar, utan att betala, kom och få gratis.... Jag sluter ett evigt förbund med er.”
Nåd kan inte förtjänas. Bara gratis tas emot. Jesaja som profeterade såg aldrig uppfyllelsen av vad han fick förmedla. Han levde 700 år för tidigt. Annat är det för oss. Vi som lever efter att Jesus har kommit och offrat sitt liv för oss.
Vi sitter med facit. Vi kan se att Jesaja, utan att själv veta det, talar om Jesus. Frälsningen från synden kan ingen förtjäna genom aldrig så mycket lydnad och ansträngning och fromhet. Den kan bara tas emot av en tom hand, av nåd, gratis.
Episteln idag är från Uppenbarelseboken. Vi hör Jesus själv tala till de första kristna församlingarna. Vi får tjuvlyssna. Det gäller ju också oss. Jesus säger att Han är den som utlovats. Skottet från Davids rot. Den strålande morgonstjärnan.
Den som törstar får komma säger Jesus. Få sin inre törst släckt. För att sen dela med oss av Jesus som är livets vatten till de människor vi möter.
I Evangeliet möter Jesus en samaritisk kvinna. Jesus ger henne och oss ett löfte: ”Det vatten jag ger skall bli en källa som ger evigt liv!”
Jesus hade lämnat Judéen och kom till Samarien. Samarierna hade tron att bara Moseböckerna, Lagen var Guds Ord, inte profeterna och Psaltaren.
Jerusalem, med sitt tempel på Moria berg hade under Davids tid blivit centrum. Människorna i Samarien såg istället berget Gerissim, söder om staden Sykar, som den heliga platsen och inte Jerusalem. Judarna och Samarierna levde i konflikt. En rättrogen jude skulle undvika Samarien. Det gjorde inte Jesus.
För Han är allas Frälsare. När Jesus kom till Sykar satte Han sig vid brunnen.
Den finns än idag. Patriarken Jakob handgrävde den. 32 meter djup och känd för sitt fina vatten. På Ålandshajkerna har vi i Jomala passerat en brunn som är nästan lika djup. Här vid brunnen väntade nu Jesus. Det var mitt på dagen när solen är som hetast. Jesus kom för en enda människas skull. Så gör Jesus alltid. Vi kan känna igen oss i samtalet Jesus för med kvinnan.
Det kan lära oss något om vad som är nödvändigt bland allt viktigt i livet och att i vardagen dela med sig av tron.

1. Jesus ser kvinnan och tar henne på allvar.

Kvinnan känner inte mannen, men blir undrande när Han talar med henne.
Hon vänder inte bort blicken och går. Hon stannar, ser och hör på Jesus.
Så börjar tron också för oss. Det som sen följer är bara fortsättning.
Hon är van att alla ser ner på henne, för hon har dåligt rykte. Det är ju därför hon hämtar sitt vatten när alla andra tar siesta. Så finns även konflikten mellan judar och samarier. De umgås inte. Kvinnan ser att Jesus är jude. Kulturen säger att främmande män och kvinnor inte talar med varandra. Jesus bryr sig inte.
Inte konstigt om kvinnan var avvaktande.
En Jesu lärjunge idag kan möta samma undran från människor. I ryggsäcken bär man en andrahandsbild av Jesus och kristen tro. Tron på Bibeln ses som udda. Många saknar både kunskap om och egen erfarenhet av kristen tro.
Många känner inte ens en öppet kristen.
Därför är det vardagliga samtalet idag så viktigt. Vi träffar många ”samariska” människor. Det är arbets- och skolkamrater, kompisar och släktingar. Många bär på tvivel och undran inför vem Jesus är och vad en kristen står för. Vi kan känna igen oss. Så var det innan Jesus mötte oss en gång. Sen blev allt nytt.
Låt oss lära oss av Jesus hur man möter andra. Han började med en vardaglig fråga om vatten. Så går det till också idag. Så var frimodig. Vet att Jesus är med Dig. Var inte rädd för ifrågasättande och tvivel. Jesus klarar sig bra. Men Han vill använda Dig och mig. Vill nå varje människa. Bli känd, trodd, efterföljd och älskad. Så gör som Jesus:
Se din medmänniska och ta henne på allvar. Även hon är tänkt för Himmelen!

2. Jesus väcker en nyfikenhet och längtan.

Först hade de talat om vatten. Sen talade Jesus om levande vatten. Det väckte hennes nyfikenhet och längtan. Längtan är Guds goda bundsförvant.
Kvinnan hade det inte lätt. Alla i byn kände hennes dåliga bakgrund.
Men Jesus brydde sig på riktigt. Han talade om mer än vanlig törst. Inte om vatten för kroppen. Utan om vatten för själen. Jesus talade till kvinnans trasiga och syndiga inre. Han talade djupare än någon gjort förr. Om levande vatten, en källa av nåd och förlåtelse som räcker för all nöd och synd i livet.
Med Jesu Ord följer den helige Ande. Han väcker längtan till liv.
Främlingen kände den mörka sanningen hon bar på. Som gnagde i samvetet.
Han känner också de mörka djupen i ditt och mitt liv. Jesus river inte i såren. Han är inte en felsökare, utan kommer för att hela. Han talar om ett nådens och syndaförlåtelsens vatten som ger evigt liv. Sånt kan en människa inte förstå av sig själv. Det är en gåva den helige Ande ger.
Mötet vid brunnen förändrade kvinnans liv. Ett under skedde och ett under sker idag, när den helige Ande får ta din och min synd.
Ta den till Jesus. Så den blir förlåten, kastad i nådens hav. Då börjar ett nytt liv.
Ett liv med en vän som alltid finns där. En vän som förstår och som vill mig väl.

3. Jesus säger som det är utan att döma.

Jesus ger kvinnan tid att tänka och tala. Han vet hur det egentligen är. Han berör skammen och synden i våra liv. Inte för att som andra såra och trycka ner utan för att hela och upprätta. Jesus är annorlunda alla andra. Kvinnan, vars namn vi inte vet, får möta nåd i sin trasighet och får en evighetsvän i Jesus.
Först anar hon, sen förstår hon vem Jesus är.
Mannen som sagt henne allt. Han hade gått hela vägen för detta enda möte.
Han har gått hela vägen också idag för att möta Dig. Han talar till Dig genom sitt Ord och sin Ande. Det är inte lätt att förstå allt på en gång.
Många frågor får man vackert vänta med. Men Jesus har tid att vänta.
Det är vi som inte tycker om att vänta.
Först behöver vi få se och bli bedrövade över vår egen synd. Syndakännedom är förutsättningen. Sen ger Anden längtan efter förlåtelsens friska vatten som bara Jesus kan ge. Först sker kallelsen sen följer upplysningen genom lagen och evangeliet som de gamle lär.
Synd som vi däremot vill ha kvar, får vi också själva på domens dag ansvara för. Jesus som vid första anblicken verkar vara vem som helst visar sig vara livets källa. Den strålande morgonstjärnan som Jesus själv uttrycker det i Episteln.
Han erbjuder men tvingar ingen. Kvinnan bar på en längtan efter ett nytt liv. Hon hade hört att Messias skulle komma, han som skulle förkunna allt.
På det svarade Jesus ”Det är Jag, den som talar till dig.”
Som Han en gång presenterat sig för Mose. 2 Mos 3: 14. ”Jag är den jag är”
Efter mötet med Jesus gick kvinnan befriad, upprättad och glad in i staden.
Hon vittnade för alla om mannen som sagt henne allt!
Hon hade blivit sedd, tagen på allvar, förlåten, upprättad och fylld av den himmelska glädje som bara Jesus kan ge. Idag kan vi, som kvinnan, göra samma befriande erfarenhet. Sen får vi gå ut till andra med Evangeliet, de goda nyheterna, om Jesus, Att Han, Livets källa, är allas Frälsare! Ära vare Fadern och …
236: 1-2 Intr. Stå upp var ljus.. s. 7, 37: 4 VVS 324: 1-4 mel 444 246 430: 4