Högmässa i Tveta,Sopplunch, Kyrkans Ungdom, mässa, Familjemässa med Söndagsskola, Julspel och Julfest

Söndag den 6 januari Trettonde dag Jul klockan 11.00 i Tveta kyrka Högmässa med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör, gratis kyrktaxi från Södertälje ring 0855030000
Onsdag 9 januari klockan 11.15 - 13.00 Sopplunch med en massa gott i Hovsjö kyrka
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom startar upp, denna kväll övar vi inför söndagens julspel
Lördag klockan 11.30 veckomässa, S Bengtsson
Söndag den 13.januari S:t Knut med Familjemässa söndagsskola Julspelet om herdarna samt julfest med danser runt granen
Varmt välkomna till gemenskapen i Hovsjö kyrka!