Nyårsdagen 2019

Söndagens ämne: 
I Jesu namn

Nyårsdagen 2 årg. 2019 Tveta Ev Luk: 6-9

I Jesu namn, så lyder ämnet för Nyårsdagen.
I Jesu namn får vi avsluta något och i Jesu namn får vi gå vidare in i något nytt och ändå förändras ju inget bara för att vi idag börjar skriva 2019.
I GT texten hör vi profeten Jesaja, Han påminner om Herrens trofasthet som varar i allt som händer. Herren har ditt och mitt namn skrivet i sina händer. Ständigt är han påmind om vår existens. Tänk så ofattbart stort.
I Episteln uppmanar aposteln oss att förbli i tron och glädjen över att veta att Herren Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet.
Evangeliet påminner oss om att ett nytt nådens år nu påbörjats. När vi lämnar det gamla med alla synder bakom oss gör vi det i förlitan på att Jesu nåd och trofasthet räcker för det som varit och håller in i det nya som nu ligger framför oss. Samtidigt ser vi på det år so nu kommer med allvar. Ännu en chans ges oss tii tro och gemenskap med Jesus men vi vet inte hur länge nådens tid varar för oss. Därför, när vi nu avslutat ett år och påbörjar ett nytt gör vi det med de fyra centrala orden Tack, hjälp förlåt och välsigna. Under predikan stannar vi upp inför några korta psalmverser.

1. I Jesu namn säger vi Tack för det som varit.

När vi tänker tillbaka ser vi en hel rad av händelser och gåvor vi fått det gångna året. Det är viktigt att stanna upp, tänka efter och tacka. För människor vi mött och lärt känna på ett djupare sätt, för uppgifter vi fått gå in i eller avsluta, för familjen, arbetet och församlingen, för hälsa och krafter och för beskydd från mycket ont som hade kunnat drabba oss. I Jesu namn har jag denna dag mycket att säga tack för. Tack för lycka och välgång, tack för prövningar och allt sådant som fick mig att komma Jesus närmare. Tack för bönesvar, för Guds Ord som talat till mig, för gudstjänster och för nåden att få tillhöra en kristen församling. Särskilt får jag tacka för att Jesus lever och varit med mig ännu ett år med all sin nåd och sanning.
Vi sjunger Sv Ps 260: 1

2. I Jesu namn säger vi Förlåt för det som varit.

Då vi tänker tillbaka så minns vi en mängd saker som vi har anledning att be om förlåtelse för. Där var människor som vi svek. De bad om vår hjälp men vi drog oss undan, hade inte tid eller ork, vi hade kunnat men gjorde inget. Allt sådant får vi be om förlåtelse för. Vi kommer ihåg en del av alla de förflugna ord vi sa. Ord som hellre varit osagda eller sånt vi gjorde som hellre varit ogjort. Ett gott råd kan lyda: Passera inte gränsen till det nya utan att göra upp med det gamla. Gör upp med Gud. Om möjligt också med de människor Du farit illa fram med när Du nu går till avslut av det gamla. Dra inte gammal skuld med in i det nya. Gör rent i ditt samvete.
Vet att Jesu namn är Frälsarnamnet. I Hans namn kan vi be om förlåtelse, i Hans namn kan vi lämna det gamla och trasiga. Jesus är Frälsaren som gav sitt liv för att bringa försoning och förlåtelse för all synd. Inte för att vi skulle fortsätta att medvetet synda utan för att vi skulle kunna komma till honom med vår skuld och få den förlåten. Använd dig av Jesu namn ditt Frälsarnamn!
Vi sjunger Sv. Ps. 190: 2

3. I Jesu namn säger vi också Hjälp.

Vi ber Honom om hjälp som hjälpt oss med det värsta, att gå evigt förlorad. Som gjort min synd till sin och som nu tar fullt ansvar för varje ont ord, tanke och handling. Han som jag dagligen med förtroende kan vända mig till med all nöd, all oro och all sjukdom både den som gäller mig själv men även den som gäller mina medmänniskor. Vi ber:
Hjälp att hela sådant som är sjukt och trasigt, såväl kroppsligt som i relationer oss människor emellan. Hjälp där vänner blivit osams. Herre hjälp, förändra, för människor samman igen, Använd mig att hjälpa, Hjälp så friden kommer åter där det nu är ofrid, hjälp de ensamma, de sjuka, de bekymrade, de vi inte såg och inte kände, Hjälp Herre Jesus den värld där synden och nöden bara fortsätter. Hjälp Herre så att människor som idag är ensamma och inte vet vart de skall vända sig med sin hjälplöshet öppnar sig för Din hjälp och dina oerhörda möjligheter. Låt 2019 bli ett år då många söker och finner Dig som sin Frälsare och Herre. Här i Södertälje men också i hela världen. För Du Jesus, bara Du är till sist mänsklighetens enda hopp.
Sv. Ps. 554: 2-3

4. I Jesu namn finns rik välsignelse!

Gud är i Jesus Kristus med oss, inte mot oss, Han är vid vår sida Till Jesus får vi rikta vårt tack, vår bön om förlåtelse och vårt rop på hjälp. I tron på Jesus är vi inneslutna i Guds välsignelse, är så och förblir så.
Så kan en Jesu lärjunge lämna allt gammalt bakom sig och med tacksamhet sträcka sig framåt mot det ännu okända för Immanuel- Gud med oss är med oss och också här , i det nya året vill Jesus vara vår Frälsare och Herre. Amen. Ära vare…