Sporta med KU i Hovsjöhallen Högmässa sammanlyst till S:ta Ragnhilds kyrka, Nästa gudstjänst i Hovsjö kyrka blir på Julafton.

Lördag 22 december 12 - 14 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag Ingen gudstjänst i Hovsjö kyrka
Måndag , julafton 9.30 Julkrubbegudstjänst i Hovsjö kyrka
23.30 Julnattsmässa i Tveta kyrka med Tveta kyrkokör, S Bengtsson
Juldagen 07.00 Julotta i Tveta kyrka, sång och musik av Simon och Jenny Welarius M Nyhlén
11.00 Högmässa i S:ta Ragnhilds kyrka
Annandag jul 11.00 Ekumenisk Högmässogudstjänst i S:ta Ragnhilds kyrka med predikan av Petri Kosonen från Södertälje Internationella kyrka
Söndagen den 30 december 9.30 Familjemässa och söndagsskola i Hovsjö kyrka
God Jul önskar redaktionen!