Vi Kvinnor, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU Familjemässa och Söndagsskola, Tvetakörens advents och julmusik

Tisdagen den 11 december 18.00 Vi Kvinnor, Julfest och lotteri
Onsdag 11.15 - 13.00 Terminens sista Sopplunch
Torsdag 18.00 Kyrkans ungdoms julfest
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag 9.30 Familjemässa och Söndagsskola
Söndag 15.00 i Tveta kyrka Tveta kyrkokörs advents och julprogram, Gratis kyrktaxi från Södertälje ring 08 550 30 000
I Kristus Stellan