Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Basarförberedelser, Julbasaren, Familjemässa och Söndagsskola, Vi Kvinnor

Onsdag 21 november 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av gott tilltugg
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom "Finns frälsning i andra religioner?" Gustav Hafström
Fredag 16.00 - 20.00 Basarförberedelser Kom med gåvor till tombola och lotterier samt brödbord Hjälp till med förberedelserna
Lördag 11.00 - 13.00 Hovsjö kyrkas årliga Julbasar Hjärtligt välkomna, ta med en granne eller vän!
Söndag 9.30 Familjemässa och Söndagsskola
Tisdag 27.11 Musik i Adventstid, Anna Tallberg
Välkomna!!!
Stellan Bengtsson