Vi Kvinnor, Sopplunch, Förbönsmässa, Sammanlyst högmässa i Tveta, Nästa Familjemässa och Söndagsskola i Hovsjö

Tisdag den 30 oktober 18.00 "Vi Kvinnor "Distriktssköterskan har ordet" Catarina Larsén
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag 18.30 Förbönsmässa i lovsång och Taizéton med tillfälle till personlig förbön
Söndag Ingen gudstjänst i Hovsjö. Sammanlyst till Tveta Kyrka klockan 11.00 Högmässa med Tveta kyrkokör och Mikael Nyhlén Gratis Kyrktaxi från Södertälje Ring 08 550 30 000
Nästa Familjemässa och Söndagsskola i Hovsjö kyrka om Gud vill och vi får leva söndagen den 11.november klockan 9.30
i Kristus Stellan