Vi Kvinnor, Sopplunch,Förbönsmässa, Sporta med KU, Sammanlyst högmässa till Tveta, Nästa Familjemässa och söndagsskola

Tisdag 2 oktober 18.00 Vi kvinnor En Herre- varför så många kyrkor?
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom 18.30 Förbönsmässa med Taizé och lovsång, möjlighet till personlig förbön
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag 11.00 Högmässa sammanlyst till Tveta kyrka Kyrktaxi från Södertälje Ring 0855030000 och boka gratis taxi
Söndag 14 oktober klockan 9.30 Nästa Familjemässa och Söndagsskola i Hovsjö kyrka Välkomna!