Photo gallery for Första söndagen i Fastan 2008

| Image 1 of 18 |

Den högra sidan av kyrkan

Den högra sidan av kyrkan
Altargången
Predikan med Stellan Bengtsson
Söndagsskolan med Margareta Bengtsson
Lovsångsgruppen in action
Ulla ringer i klockan under instifte ...
Bröd och vin blir Kristi kropp och blod
O Guds Lamm som borttager världens s ...
Ebba delar ut Kristi blod i vinets g ...
Församlingssalen fylld med människor
Josefine, Tobias, Elisabeth och Rebecca
Gunnar, Lars-Göran m fl i samspråk
Katherine och hennes familj
Sofia, Cilla, Pontus, Maria, Sarah o ...
Soffgruppen
Johan, Willfords och Welarius
Ebba och Gunnar i samspråk
Olivia i kyrkan

Första söndagen i Fastan 2008

Efter julens festligheter börjar fastan som en förberedelsetid inför Påsken. Stellan predikade i familjemässan i Hovsjö.