15 s e Trefaldighet 1 årg Matt.6:31-34

Söndagens ämne: 
Ett är nödvändigt

Dagens ämne lyder ”Ett är nödvändigt”. Så svarar Jesus den ständigt arbetande och upptagna Marta. Jesu besök hos Marta berättas i en av denna söndags texter.
Dagens GT – text är från profeten Nehemja. En lovsång till Gud.
Profeten tackar för Herrens trofasthet mot Guds folk. Nehemja återvände efter den Babyloniska fångenskapen år 445. Han kom med den sista gruppen judar. Templet hade då redan återuppbyggts. Nehemja fick bygga upp Jerusalems nerrivna murar. Herrens vilja var det enda nödvändiga för profeten.
I Episteln talar aposteln till församlingsledningen i Efesos för sista gången.
I ord och i handling hade Paulus visat att Jesus är den som allt handlar om.
Evangeliet är ett stycke ur Bergspredikan. Det handlar om hur vi ska leva som Jesu lärjungar. Jesus har sagt: ”Där din skatt är kommer också ditt hjärta vara”, ”ingen kan tjäna två herrar” och ”ni kan inte tjäna både Gud och Mammon”.
Nu talar Han om det enda nödvändiga. Det är inte mat, kläder eller oro för framtiden. Jesus är det enda nödvändiga för alla människor. Vår himmelske Fader vet vad vi alla behöver. Så oron för livet, att pengarna ska räcka, att det ska ordna sig med arbete, att träffa någon, familjen, hälsan och för framtiden.
Allt får lämnas till Honom som har all makt. Han säger idag: Gör er inga bekymmer. Sök först Guds rike. Sök först Jesus. Han är själv Riket, ”autobasileia” säger kyrkofadern Origines. Så: Gör er därför inga bekymmer. Men vart går dagens första tanke? Till Jesus svarar några.
Bara att gratulera. Så bör det ju vara.
Predikan idag vill särskilt rikta sig till alla oss andra. Vi som nästan alltid börjar dagen med oro och bekymmer över vad Jag ska göra, utan att räkna med Jesus. Ni andra som alltid låter dagens första tanke gå till Jesus, ni kan nu luta er tillbaka och vila er en stund. Idag handlar det om relationen med Herren.

1. Vem är din Gud?

Enklare uttryckt, Vem håller du fast vid. Vad är viktigast för Dig?
Frågan ligger dold under dagens evangelietext. Är det sant att Gud finns på riktigt? - då får det livsavgörande konsekvenser. Inget kan vara viktigare. Bibeln säger: Det är Herren Gud som skapat makro och mikrokosmos och även oss människor. Problemet med oss är att vi inte bara är skapade utan även syndare.
Synden innebär att det skapade blivit viktigare än Skaparen. Varför är det så?
Bibeln talar om en personlig ond makt som står emot den ende Guden.
På arameiska heter rikedom Mammon. När Mammon tar Guds plats i livet blir rikedomen ett problem.
Att tjäna under mammon är att aldrig få nog. Allt handlar då om: ”Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? ”. Ständig oro och bekymmer men också en anledning till girighet och avundsjuka.

Vad jag har eller vad jag saknar blir viktigare än vad jag är.
Men Jesus säger: Oroa er inte. Han är inte vem som helst för:

2. Han har skapat Dig, frälst dig och nu vill Han ge Dig evigt liv.

Bekymmer och oro hör med till jordelivet. Så har det varit sen syndafallet.
Det gäller alla, vare sig man är en Jesu lärjunge eller ännu inte är det.
Men det finns en stor skillnad. En Jesu lärjunge är aldrig ensam med bekymren.
När Jesus säger: Bekymra er inte… är det inte ett krav utan ett löfte.
Alltså: Oroa dig inte, för Jag Jesus, oroar mig för dig.
Jag bar dina synder upp på korset. Jag öppnade himmelens dörr för dig.
Ja för alla fromma och ofromma, för alla troende och ateister, för alla kristna och för alla som ännu inte hört de glada nyheterna om Jesus och Korset.
Det är Jesus själv som gör skillnad. För alla gäller nu samma sak:
Stäng inte hjärtats dörr för Jesus. Öppna den. Hör de glada nyheterna. Låt den helige Ande få berätta mer om Jesus Vem Han är, vad Han gjort för Dig och vad Han nu vill med Dig. Han är inte bara den bäste av människor, inte bara en profet. Jesus är Guds Son och vår Frälsare.
Med Jesus läggs en ny grund för livet. Den bygger inte på oss utan på Jesus.
En befriande skillnad mot alla de religioner och ismer som människor hittat på.
Den grund Jesus lägger lyder: Du är förlåten och älskad. Din synd är försonad.
Med tron på Jesus kan du här i tiden vara rik, fattig eller mitt emellan.
Hur det än är så har du det enda nödvändiga, Jesus.
En Jesu lärjunge lär sig att kasta alla sina bekymmer på Herren. Ps 55: 23
Hon vet att allt i denna världen bara är lån. Det är bara nåd och gåvor.
Gåvor att med tacksamhet bruka och glädja sig över, men inte binda sig vid.
Gåvor att vara glad över men inte så fäst vid att de blir viktigast i livet.
Den som har Jesus som sin Herre är som Luther en gång sa ”den friaste av alla människor” Hon är barn till universums Kung och har en broder i Jesus som vill bära alla hennes synder och all oro. Därför:

3. Sök först Guds rike- så skall också det andra ordna sig!

Så, vem kommer först i livet?
Detta är valet Jesus idag ställer oss inför. Han säger att det enda nödvändiga,
det ingen i evigheten kan vara utan, är att få saken rätt med Gud.
Att först söka Gud och hans rike och veta att då ordnar det sig också med det andra. Vardagen, hälsan, vännerna – För Där Jesus är finns alltid hoppet och möjligheterna. Valet gäller evigheten. Inte bara den korta jordetiden.
Evigheten för oss inleds nu och här. Så vem får komma först i livet?
Är det Skaparen eller det skapade?
Josua var efter intåget i Kanaans land gudsfolkets ledare. En gång när folket valde fel utmanade han dem. Jos 24: 15 Ordet har jag och Margareta fått själva och jag har även gett det vidare som vigselord till kristna människor: Josua sa:
Utvälj ni vem ni vill tjäna- men jag och mitt hus vi vilja tjäna Herren.
Idag kan vi göra Josua ord till valspråk för våra egna och för vår församlings liv.
Vår tid är individualistisk.
Var och en sägs göra sina egna val. Samtidigt har media ett starkt genomslag. Hur egna blir då våra val? Vem säger vad vi ska tycka? I detta brus är det viktigt att en kristen frågar efter vad Herren vill och vad som står i Guds Ord. Bra även att samtala med någon medkristen du har förtroende för. Ett samtal där Guds Ande får leda. Viktigare än vad människor tycker är vad Gud i sitt ord säger.
Inte minst nu i valtider är det lätt att dras med av andras åsikter. Valet verkar så viktigt. De gäller de fyra närmaste åren. Men Jesu löften gäller i all evighet.
Får Jesus vara Herren i livet betyder det inte att alla bekymmer försvinner.
Inte heller att alla böner besvaras i den tid och på det sätt som jag önskar. Mycket oro får vi leva med och olika är vi som människor.
Men löftena skola ej svika, nej de står evigt kvar som vi sjunger med Levi Petrus. Så, får Jesus vara min Herre, har jag det viktigaste, det enda nödvändiga.
En kristen tar sina små och stora livsval i bön, inför Guds Ord och i samtal med andra kristna man har förtroende för. Men viktigare än vad andra tycker är alltid vad Herren Jesus vill. Han vill både vara din Herre och din Bärarbroder.
Han kommer inte uppifrån utan underifrån. Han förlåter din synd. Han läker dina sår. Han leder dig i vardagen. Han fyller ditt hjärta med glädje. Han lägger i din mun en ny sång, en lovsång till din Gud och en tacksamhet för allt Han är, ger och gör.
Det är detta saken gäller.
Ett är nödvändigt och så viktigt. Ett ska inte skjutas upp. Det gäller ditt och mitt eviga väl. Bara Jesus kan rädda en människa från att gå evigt förlorad.
Så Sök först Guds rike.
Då skall allt annat tillfalla Dig.
Vilket härligt löfte!
Amen. Ära vare…

13: 1-2 Kom och se.. s. 8 10 VVS 314 mel 283 388: 1-5 243: 1-6 alt