Förbönsmässa, 1 söndagen i månaden Tveta eller Sankta Ragnhild terminens första sopplunch, KU, Mässa och SSK

Torsdag 30 augusti 18.30 Förbönsmässa i Taizé och lovsångston tillsammans med Kyrkans Ungdom
Söndagen den 2 september Ingen Familjemässa i Hovsjö kyrka men väl i Tveta klockan 11.00 Kyrktaxi ring 0855030000
Onsdag 5 september klockan 11.15 - 13.00 Höstens första sopplunch Välkomna !
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom
Söndag 9 september Familjemässa och söndagsskola i Hovsjö kyrka klockan 9.30 !