Photo gallery for Besök i Baltikum

| Image 1 of 4 |

Kyrkoherde Patrik Göransson och ärkebiskop Andres Pöder. Patrik är svensk präst som tjänstgör i den svenska församlingen i Tallinn

Kyrkoherde Patrik Göransson och ärke ...
Stellan Bengtsson tillsammans med är ...
Magnus Bengtsson från Sverige är prä ...
Kyrkoherden i S:t Elisabethskyrkan i ...

Besök i Baltikum

Under år 2008 besökte arbetslaget vår vänförsamling i Estland samt vår gudstjänstgemenskaps vänförsamling i Lettland.