Besök i Baltikum

Under år 2008 besökte arbetslaget vår vänförsamling i Estland samt vår gudstjänstgemenskaps vänförsamling i Lettland.

Kyrkoherde Patrik Göransson och ärkebiskop Andres Pöder. Patrik är svensk präst som tjänstgör i den svenska församlingen i Tallinn Stellan Bengtsson tillsammans med ärkebiskopen Magnus Bengtsson från Sverige är prästvigd i lutherska kyrkan i Lettland och har tjänst där. Kyrkoherden i S:t Elisabethskyrkan i Pärnu. Bild från högmässan på söndagen.