2 söndagen efter Trefaldighet Luk.14: 15-24.

Söndagens ämne: 
Kallelsen till Guds Rike

Om kallelsen till Guds rike, hör vi idag om.
Både GT och Episteln handlar om kläder. Smutsiga och rena.
Profeten Sakarja får se översteprästen i orena kläder. Andligen betyder det synder av olika slag. En ängel befaller att översteprästen ska ta av sig sina smutsiga kläder och få rena kläder. Det här är en förebild till dopet.
Av nåd blev vi då avklädda vår gamla syndiga människa och iklädda Jesu helighet och renhet. Som det står i en psalm: klädd i dopets helga skrud, nåd och barnaskap från Gud.
Episteln handlar om Lammets bröllop d.v.s. festen som väntar i Himmelen. Bruden, d.v.s. Kyrkan är beredd. Hon har klätts i skinande vitt linnetyg. Det är de heligas rättfärdiga gärningar. Vad är det för gärningar? Jo det är nåd, en gåva av Jesus. Han är den ende rättfärdige som levt här på jorden. Gratis erbjuder Han nu syndare sin rättfärdighet. Iklädda Kristi rättfärdighets vita bröllopskläder få vi alla se fram mot den stora festen i Himmelen. Utan Jesus går det inte.
Evangeliet idag är en liknelse. Den handlar om kallelsen till den stora festen i Himmelen. Lammets bröllopsmåltid då trons folk för evigt förenas med Jesus.
Mannen som bjöd till fest är Gud. Tjänarna fick ansvar för inbjudan.
Först bjöds de närmaste vännerna. Men de tyckte att annat var viktigare. Om vi översätter liknelsen till oss idag så är vi både de som får kallelsen och de som går ut med kallelsen. Så hur svarar vi på inbjudan? Ingen fråga i livet är viktigare.
Har vi svarat ja blir vår uppgift att som tjänarna i liknelsen överlämna inbjudan. Kom och var med!
Vi annonserar i kyrkoblad och i LT om gudstjänster. Kyrkklockorna kallar.
När tillfälle ges kan vi inbjuda de vi möter i vår vardag. Jesus vill att Himmelen ska fyllas av människor Han gett sitt liv för. Troende och sökare, tvivlare och gudsförnekare. Kom! Så vad krävs? Bara att komma. Det handlar inte om egna meriter. Då skulle många som ville vara med inte få vara med. Det handlar bara om vad Jesus gjort för oss på korset.
Jesus talar om vanliga hinder: åkern, oxarna eller den som är närmast. För oss kan det vara: arbetet, bilen eller familjen. Den som länge varit kristen, behöver också kallas. För elden kan ha falnat, plantan behöver vattnas, annars torkar den bort som gräset redan har gjort. Men får det döende gräset bara vatten så blir det grönt igen. Får den svältande tron på Jesus näring från Bibeln och bönen och gudstjänsten så kan vardagslivet med Jesus få liv igen.
Kallelsen har jag fått. Hört den många gånger så vad är viktigast för mig?
Är det att bara hinna med det jag själv tänkt ut eller är det att mitt liv fogas in i Guds stora frälsningsplan för mig? Ja så måste det vara.
Jesus uppmanar dig och mig idag att svara Ja på kallelsen till Guds rike.
Han kallar den som aldrig trott, den som nu lever i tron och den som har haft tron levande men låtit den bli en bisak i livet.
Här nu några beprövade råd som många med mig haft nytta av:

1. Lyssna till Guds ord.

Ge dig själv chansen till ett nytt liv i tillit till Bibeln. Be den helige Ande leda Dig. Han vill det. Låt tvivlen vara. Inbjud Jesus till ditt inre. Upp 3: 21. Se, Jag står för dörren och bankar...
Idag kallar Gud på dig och mig, Han har inte ändrat sig i sin kärlek eller vilja till evig gemenskap med oss. Guds Ord säger att Jesus gett sitt liv för syndare.
Alltså för oss. Jesus tog vår synd på sig. Av nåd är vi nu förlåtna.
Låt Bibeln bli använd. Avsätt en liten stund av dagen för att lyssna in vad Jesus säger till Dig. Börja gärna med Psaltaren och något av evangelierna. Ge dig tid för stillhet och eftertanke. Tala med någon kristen om vad du läst, särskilt det som är svårt. Den helige Ande vill ge dig glädje. Den helige Ande vill göra Guds Ord viktigt och levande. Det handlar om Dig och om din bäste vän.

2. Be.

Fler än man tror ber regelbundet enligt statistiken.
Gud ser dig och mig som sina vänner och som barn i sin familj.
Barn kan vara osams, barn kan lämna hemmet, barn kan söka ett totalt oberoende från resten av familjen men upphör ändå inte att vara barn.
Någonstans vet de om detta. Därför är det så många som säger att de ber men ändå lever som om Gud inte var verklig och närvarande. Alla som ber behöver få lära känna Jesus som känner dem rakt igenom och vill deras eviga väl.
Så börja eller fortsätt be. Be ständigt säger aposteln. Bli en daglig bedjare.
Inte bara i nödens tid, som en sista utväg utan varje dag. Låt sommaren bli en bönetid.
Tre bra konfirmandord för den som vill bli en daglig bedjare: Tack, hjälp och förlåt. Alla dagar finns det något att foga till de tre orden.
En gammal kristen bön är Jesusbönen. En bön att lära sig utantill och använda: Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare. Det går också att be med andras ord. Psalmboken har många fina böner av stora bedjare.
Ta hjälp av dem i din egen bön.
Be även hjärtats fria bön om det som står dig allra närmast.
I bönen kan du vara personlig, du talar ju med Honom som redan vet allt.
Oron, glädjen, synderna och tron. Det ingen annan vet delar du med Gud.
Han som vet också det hos dig du själv inte vet. ”Herre förlåt mig mina hemliga brister.”
Ja, Be ofta, av hjärtat, med förtroende och fortsätt be även de tider Gud är tyst.

3. Glöm inte att söndagen även under sommaren är en kyrkdag.

Nu har vi sommaruppehåll i Hovsjö. Nästa Familjemässa blir, om Gud vill och vi får leva söndagen den 12 augusti. Idag är det den 2 söndagen efter Trefaldighet. Vi ses igen den 11 söndagen efter Trefaldighet.
Till dess får vi anstränga oss lite. Titta i predikoturerna i fredagens tidning.
Ett råd är: Gå till en kyrka där du känner dig hemma och där Jesus blir ärad.
Olikheterna vi bär med oss från olika traditioner kan bli en rikedom.
Så ta sällskap till någon annan kyrka nästa söndag. Be den helige Ande leda Dig. Ta emot det som är bra. Låt annat vara.
Se att Guds folk är fler och annorlunda än det man är van vid. Ta chansen i sommar att besöka medkristna i andra samfund i vår stad.
Med annan musik, liturgi och form av bön och tillbedjan än vi har här.
Allt behöver inte begripas. Viktigast är att Jesus är i Centrum.
Är du på semester så besök andra kyrkor.
Hittar du ingen stans att fira gudstjänst så gör som jag ibland gör: Samla de som vill, ta fram psalmboken, läs söndagens texter och böner och sjung psalmer.
Låt söndagen även sommartid vara en gudstjänstdag. Inte minst för själafiendens skull. Han ger inte upp kampen om oss. Hans mål är att släcka Andens eld.
Att få oss bort från Jesus. Att annat än Jesus ska fylla våra hjärtan och ge vårt liv en kortvarig sövande mening. Så länge vi lever är hans mål att hålla oss borta från en levande gemenskap med Jesus. Lyckas han så vinner han.
I oss själva är vi alla svaga syndare men av nåd frälsta. För att förbli i tron på Jesus behöver trons eld som den helige Ande tänt vårdas.
Den behöver daglig skötsel för att inte slockna. Som med en lägereld.
Trons liv behöver dagligen vårdas. Den eld som inte närs den tärs och tynar bort.
OAS sommarmöte i juli i Varberg, är ett bra tillfälle att tillföra andlig energi.
Har du möjlighet att åka i sommar så gör det. Det går lika bra för den ensamme som för barnfamiljen att delta i mötet.
Idag kallar Herren oss att vara med på den himmelska festen.
Den inleds redan nu. Bröllopsdräkten fick Du i dopet. Här levs trons liv i kyrkan med Jesus och de medkristna. Målet är i Himmelen. Där är vi äntligen hemma på riktigt. Där får vi dela glädjen som aldrig tar slut. Amen.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande…
CREDO

225: 1-3 Intr. s. 2 Höj jubel… 10 222: 1-4 228: 1-3 223