Sopplunch, Förbönsgudstjänst, Sammanlyst till Tveta, Mässa med Söndagsskola

Kyrktidningar
Onsdag den 30 maj 11.15 - 13.00 Terminens sista sopplunch
Torsdag 18.30 Förbönsmässa i Taizé och lovsångston med möjlighet till personlig förbön
Söndag den 3 juni Ingen gudstjänst i Hovsjö kyrka men samnmanlyst till Tveta kyrka klockan 11.00 med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör, Kyrkkaffe och gratis kyrktaxi till Tveta från Södertälje för den som ringer 0855030000
Söndagen den 10 juni klockan 9.30 terminens sista mässa med Söndagsskola i Hovsjö kyrka
I Kristus Stellan