Förbönsmässa, Sporta med KU, Sammanlyst Högmässa i Tveta

Torsdag den 3 maj klockan 18.30 Förbönsmässa med möjlighet till personlig förbön, Lovsång och Taizémusik
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med Kyrkans Ungdom
Söndag Sammanlyst till Tveta kyrka klockan 11.00 Gratis Kyrktaxi från Södertälje Ring 0855030000 Högmässa med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör
Torsdag till söndag Ålandshajk med 32 deltagare, Bed för hajken och att den helige Ande får möjlighet att förnya förvandla och föra många närmare Jesus!
Nästa Familjemässa och Söndagsskola i Hovsjö kyrka blir Om Gud vill och vi får leva Söndagen den 13 maj klockan 9.30 Mikael Nyhlén leder den gudstjänsten.
I Kristus
Stellan B