5 i Påsktiden Joh. 16: 5-11

Söndagens ämne: 
Att växa i tro

Om att växa i tro hör vi idag om. Dagens latinska överskrift är cantate, lovsjung, efter inledningsorden i dagens psaltarpsalm 98: Lovsjung till Herrens ära...
I dagens GT text talar Herren genom profeten Hosea. Om Guds trofasta kärlek som förblir obesvarad. Guds folk går sin egen väg om och om igen, bort från Gud. Profeten ger uttryck för Herrens sorg över sin obesvarade kärlek.
Episteln vänder våra tankar både bakåt mot Långfredagen och påsken och så framåt mot Pingsten och Andens tid. Korset är förutsättningen. Att Jesus har dött till försoning för världens alla synder. Att Jesus kan bli stor och omistlig för oss har vi den helige Ande att tacka för. Aposteln Johannes vet hur tron blir till: ”Jesus har gett oss sin Ande och därför vet vi att vi förblir i Honom och han i oss.”
I Evangeliet talar Jesus till sina lärjungar. Som förra söndagen är det hämtat från Jesu avskedstal. Det Jesus sa skärtorsdagens kväll. Jesus talar om den tid som ska komma. Ännu är Jesus som uppstånden kvar hos sina lärjungar men snart ska Han lämna dem. Då ska den helige Ande komma och tron hos dem ska växa genom den helige Andes ledning och gemenskap. Jesus kallar honom Hjälparen, grek parakleitos. Han kallas så för Han hjälper människor komma till tro och sen att växa i tro på Jesus.
Jesus säger att Anden hjälper oss med tre saker.

1. Den helige Ande visar vad synd är.

Synd visar sig på en massa olika sätt; som lögn, falskhet, skvaller, själviskhet och som hat. Men synd är något annat. Synd är otro mot Gud.
Att inte tro på Jesus eller att göra Honom mindre än Han är.
Förminska Jesus är att bara se honom som förebild, ett föredöme men utan att se det egna livet i relation till Jesus. Till vad Jesus gjort på korset. Att Jesus dog i mitt ställe. Att Jesus offrade sig för att jag skulle få en andra chans. Att Jesus tog alla mina synder bort från mig och istället erbjöd mig sin rättfärdighet.
Den helige Ande pekar på Jesus och säger: Han är den ende som kan hjälpa dig du människa från död till liv. Han säger att Jesus är mer än bara den finaste av människor. Han är 100% Gud och 100% människa.
När så Hjälparen, den helige Ande griper tag i en människa blir en del saker viktiga som man förr inte ens tänkte på. Och annat som förr var viktigt blir mindre viktigt. Den helige Ande hjälper oss till nya tankar om oss själva. Viktigare än annat är att vara en riktig människa. En sån som Jesus.
Den helige Ande gör livet utan tro på Jesus till ett problem som behöver lösas. Anden gör så att det som är fel också känns fel. Anden vill vända oss bort från synden och vända oss rätt mot Jesus. Så vi ser att det är Honom vi skall lyssna till glädja oss över och lita till.
Anden gör så att vi börjar lita till Guds Ord och till att Jesus på korset dog för vår synd, gjorde den till sin, tog hand om den. Därför kan vi nu våga tala om den. Ja på allvar bekänna den så som vi idag började vår gudstjänst med syndabekännelsen. ”Jag bekänner inför Dig helige och rättfärdige Gud…”

2. Den Helige Ande visar vad rättfärdighet är.

Ordet betyder mer än rättvisa. Rättfärdig betyder egentligen att vara ”färdig med det rätta”. Men det blir vi ju aldrig. Är vi ärliga måste vi ju erkänna att det finns och fortsätter finnas sånt i våra liv som borde vara annorlunda. Men En är den rättfärdige. Det är Han som aldrig haft någon synd. Jesus var ”färdig med det rätta” från födelsen. Därför är Jesus unik av alla människor. Han visste inte av någon synd skriver aposteln i 2 Kor. 5: 21. Just därför var och är Han evigt den Rättfärdige. Men Han är det inte för sin egen skull. Han har kommit för att ge sin rättfärdighet åt oss syndare.
När en människa nu ber Jesus bli Herren i sitt liv så blir Han det också, för Han vill inget hellre. Han tar vår synd på sig och ger oss sin rättfärdighet.
Genom tron tillräknas Du och jag all Jesu rättfärdighet. Och detta av bara nåd. Alldeles gratis för Dig. Gud Fadern ser då bara Jesus när Han ser dig!
Du får som Luther säger leva omsluten av Jesu Rättfärdighets varma kappa.
Den finaste bilden för denna andliga och verkliga sanning ser vi när en människa döps. Den som döps göms i den vita långa dopdräkten som vi lånat.
Så är det att leva i tro på Jesus. Hans rättfärdighet omsluter oss helt.
Sen har vi livet på oss att kämpa mot synden. Så är det säger Guds Ord.
Till det får vi säga Amen! Som betyder: Detta litar jag på! Något mer varken kan eller ska vi göra vad gäller vår frälsning. Jesus har gjort allt. Be därför Jesus att Han på nytt kommer till Dig. Relationen med Jesus är nämligen färskvara. Här behöver vi varje dag bli omvända och rättvända. Utan Jesus finns ingen frälsning. Utan Jesus går varje människa förlorad. Missar målet med livet.
Så konsekvensen av ett Nej är allvarligt. Ett Nej till Jesus betyder att stå naken inför Gud med all sin synd, utan skydd och utan förlåtelse men med allt ansvar.
När den helige Ande kommer till en människa gör Han synden till ett problem som måste lösas. Anden visar att Hjälpen finns hos Jesus. Att Han den ende rättfärdige är vår rättfärdighet. Varje dag behöver vi vändas rätt igen.
Luther kallade det den dagliga omvändelsen. Att ta emot Guds nåd och sen,
i vardagen, bland medmänniskorna, göra det rätta. Behandla andra som Jesus behandlat mig. Alltså visa nåd och barmhärtighet.

3. Den Helige Ande visar vad dom är.

Gud vill inte att vi för evigt lever skilda från Honom. Han vill ha gemenskap med oss. Därför kom Jesus. Hade det varit möjligt att rädda oss utan Jesu lidande och död hade Jesus bara kunnat vara kvar hos Fadern och vänta på oss. Men det gick inte. Vår käre himmelske Fader var tvungen att göra det svåraste. Att låta domen över synden drabba sin älskade Son. Det skedde den första långfredagen på Golgata. Men nederlaget var egentligen en seger. Förloraren var Guds fiende. När den ende rättfärdige dog som syndare räddades alla syndare som låter Jesus vara sin Frälsare. Jesus säger om sig själv i Joh. 3:18 ”Den som tror på Honom, blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende Sons namn”. Synden och domen tog den ende rättfärdige hand om för att Du och jag skulle gå fria. En berättelse vi nyss hörde på Kyrkans Ungdom kan hjälpa oss se hur stor Guds kärlek är till oss människor. Två pojkar växte upp och lekte tillsammans som pojkar brukar leka. Med tiden gick de skilda vägar. Den ene gick det illa för med kriminalitet och gäng och den andre blev jurist och senare även domare. En dag möttes de igen. Den dagen var det i rättssalen. Bevisen var övertydliga. Domaren kunde efter lagen bara döma till det strängaste straffet. En stor bötessumma. Samtidigt såg domaren vem den tilltalade var. Det var ju hans vän. Domaren tog ingen hänsyn. Han dömde efter lagen men sen gjorde han något oväntat. Han tog av sig domardräkten och gick ner till sin barndomsvän. Sen tog han upp sin plånbok och betalade alla böter med egna pengar. För rättfärdighetens och helighetens skull döms också vi efter lagens strängaste straff men för kärlekens skull tog Jesus på sig vårt straff. Jesus dog för oss och i vårt ställe. Nu har det skett. Därför finns anledning till jubel och glädje. Livets alla kommande dagar.
Glädjen över gemenskapen med Fadern, Sonen och den helige Ande. Den får vi dela med varandra i Familjemässan och sen leva bland människorna i vår vardag. Ära vare ..

152:1-2 Intr Kristus är.. s 10 147: 4 364:1-5 465: 4-7 148