Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Läger på Alphyddan, Familjemässa och Söndagsskola,Musikgudstjänst i Tveta,Vi Kvinnor

Händer i Hovsjö Kyrka:
Onsdag 11 april klockan 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom Henrik Lindvall gästar oss och talar över ämnet "Jesus - då och nu"
Fredag 18 avfärd till Alphyddan för KU läger
Lördag OBS Inget "Sporta med KU"
Söndag 3 i Påsktiden klockan 9.30 Familjemässa och Söndagsskola
Apologiasamling efter kyrkkaffet
I Tveta kyrka klockan 15.00 Musikgudstjänst med Cittragruppen. Gratis kyrktaxi för den som far från Södertälje ring 55030000.
Tisdag 17 april klockan 18.00 "Vi Kvinnor" Bokbytarkväll, lotteri
i Kristus Stellan