Viu Kvinnor, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU, Familjemässa och Söndagsskola, Hovsjö Kyrkas Vänners Årsmöte, Påskvandring

Tisdag den 20 mars klockan 18.00 Vi Kvinnor Gustaf Bengtsson hjälper till klarhet över förhållandet Tro och vetenskap.
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av annat nyttigt.
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom Margareta talar över ämnet "Änglar finns på riktigt"
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag Palmsöndag OBS Vi ställer fram klockan till Sommartid, 9.30 Familjemässa och Söndagsskola, Under kyrkkaffet Årsmöte för vår förening "Hovsjö Kyrkas Vänner"
Söndag 12.30 i S:ta Ragnhildsgården Påskvandring
i Kristus tillgivne Stellan Bengtsson