Sopplunch, KU, Sporta med KU, Forum Hovsjö, Familjemässa och Söndagsskola, Vi Kvinnor

Onsdagen den 14 mars klockan 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av extra..
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom Filmkväll
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Lördag 14.00 - 15.30 Forum Hovsjö Teol dr Kjell Pettersson gästar oss och talar över katekesens viktiga ämne: "Varför kallas jag kristen?"
Söndag 9.30 firas Jungfru Marie Bebådelsedag Familjemässa och Söndagsskola, våfflor
Tisdag20 mars klockan 18.00 Vi Kvinnor " Tro och Vetenskap" Gustaf Bengtsson, lotteri
Varmt välkomna!