Midfastosöndagen Joh.6: 1-15

Söndagens ämne: 
Livets bröd

Om överflöd hör vi i alla dagens texter.
GT texten från 2 Kungaboken förutsäger dagens evangelium. Vi hör om 20 kornbröd som räcker och blir över för 100 hungriga män. Andra förebilder i GT är mannat som Israels barn får på sin ökenvandring och profeten Elias besök hos änkan i Sarefat då mjölet inte tog slut, 1 Kung. 17.
Episteln vi hört är apostelns vädjan för församlingen i Jerusalem.
Vår himmelske Fader agerar aldrig snålt och knappt utan givmilt och i överflöd. Som vinundret i Kana. Det hade kanske räckt med ett fåtal flaskor, men Jesus ordnade hela 600 liter nytt vin. Därför apostelns kollektvädjan: Ge som ni fått. Överflöd var ordet. Idag står det ”Laetare” under söndagens namn i Evangelieboken. Ordet är latin och kommer från Ps. 66: 10. Det betyder ” Gläd er”: ”Laetare gläd er, med Jerusalem, alla ni som har henne kär”.
Paulus uppmanade Korinterna till glädje. Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9: 7.
Även vi kan vara glada givare. För genom Jesu offer på korset överflödar nu nåden.Vi har fått allt gratis, av nåd. Förlåtelsen och löftet om det nya himlalivet.
Så Evangeliet, som uppfyller alla förutsägelser. Jesus är livets bröd för alla.

1. I Jesus förenas Gud och människa.

Det var på den östra stranden av Genesarets sjö. Jesus hade nåtts av sorgebud. Johannes, Jesu vän och nära släkting hade halshuggits av kung Herodes.
Jesus drog sig undan för att vara i avskildhet och bön. Som människa reagerade Jesus som vi. I svåra stunder behöver också vi ensamhet och bön.
Men folk följde efter och snart var det en väldig skara.
5000 män förutom alla kvinnor och barn, berättar alla fyra evangelisterna.
Många har efteråt försökt förklara händelsen. Utan att räkna med att Jesus är Guds Son och Marias son. Helt och fullt Gud och samtidigt helt och hållet en människa som vi, fast utan synd. Jesus är unik. Gud och människa.
Här har vi nyckeln till att kunna upptäcka vem Jesus är och vilken bok Bibeln är.
Det hjälper inte att vara präst eller biskop. Det räcker inte att kunna grekiska så man kan läsa Bibeln på grundspråket. Utan tro, blir allt bara konstigt.
Man har försökt hitta naturliga förklaringar. Att folk hade med sig egen mat.
Eller att de inte var så hungriga. Men så var det ju inte. Människornas reaktion talar om något annat. Det var ett under. Man såg och trodde. Vad då?
Att Messias kommit. Att Jesus är sann Gud och sann människa.
Samma sker idag. Den helige Ande visar sanningen om Jesus för oss.

2. I vårt dagliga bröd förenas Gud och människa.

Det finns hjälp att upptäcka det heliga i det vardagliga.
Ökenfäderna talade om tre platser där hinnan mellan det himmelska och det jordiska blir så tunn att den blir genomskinlig.
Det är på bergstoppen, ute på havet och i öknen. Många har i ensamheten litenheten och oändligheten på dessa platser, börjat ifrågasätta den egna otron. Här är vi ensamma med Gud. Här är facebokfria platser. Här får den helige Ande tid att tala till punkt. Evighetsmotorn kan startas upp.
Ensamheten stillheten det väldiga på dessa platser har visat den egna utsattheten, litenheten och beroendet. Gud har blivit viktig att söka och finna.
Det var på andra sidan sjön undret skedde. Där på berget, där havet och öknen möttes, skedde undret vi idag hör om.
Det var sent på dan. Ingen hade ätit på hela dagen. Tiden hade stått stilla, när man lyssnat till Jesu undervisning. Så kan det vara när den helige Ande verkar. Lärjungarna, och folket blev hungriga. Vad skulle man göra? Andreas hade upptäckt pojken vars mamma förutseende nog skickat med en matsäck.
Två fiskar, förmodligen anrättade i något av rökerierna vid Genesarets strand och så fem kornbröd. Mer var det inte, men för Jesus var det nog.
Jesus visade att en bit bröd också är en plats där under sker, där Gud och människa förenas. Jesus bröt brödet och gav till sina lärjungar.
De gav till folket, som åt livgivande bröd som blev till arbete, tankar och böner. Kraften fanns i det lilla brödet brutet för alla.
Brödet där hemma är också en gåva ur Skaparens händer. ”Vårt dagliga bröd giv oss idag.” Bönen är välkänd. Här förenas Gud och människa. Gud som ger och människan som får.
Tydligt blev det för de 5000 på berget. Nu uppfylldes förebilderna ur GT.
De om mannat i öknen, den om de 20 bröden åt de 100 männen vi idag hör om och den om mjölet Elia profeterade om. Jesus som är livets bröd fanns med då.
Även våra måltider idag behöver mättas av Jesusnärvaro. Så hur är det med bordsbönen? Låt det bli en god vana att be till maten: Gode Gud välsigna maten, i Jesu namn, Amen. Det är tid att upprätta bordbönen i de kristna hemmen.
Vad förslår det till så många? så frågade Andreas. Så frågar människor än idag. Hur kan en enda människas död för 2000 år sedan ha betydelse för oss idag? Och svaret är att Jesus är långt mer än bara en människa. Han är även Gud. Därför är Han vår Frälsare. I inget annat namn än namnet Jesus finns räddning!
Åter till pojkens bröd och fisk. I Jesu händer blev det mat till många.
Lärjungarna delade ut det lilla de hade i sina korgar. Bara lite till var och en, det skulle ju räcka. Men så märkte de, att ju mer de gav desto mer fanns kvar!
Snart fanns det inga hungrande kvar, bara glädjefyllda människor i tusental.
Det jordiska duger för det himmelska. Det gäller inte bara vanligt bröd.
Det gäller också Guds Ord. Det är livsviktigt att dagligen läsa sin Bibel.
Att äta Guds Ord. Att ta emot Ordet som bröd för vår inre människa.
Mycket glädje och välsignelse ligger i det lilla oansenliga bibelordet. Guds Ord får vi läsa och leva av.
Mitt i din vardag, vill Herren också vara. Jesus finns inte bara på Faderns högra sida i Himmelen. Han vill också genom den helige Ande vara med dig och mig i vår vardag. Bo i våra hjärtan och leva i våra liv.
Frågan till dig och mig är: Får Jesus det. Vara med i vardagens liv, i skolan, bland arbetskamraterna, i uppgifter och ställningstaganden du gör.
Vågar Du släppa kontrollen över livet till Jesus? Vet en sak.
Jesus vill välsigna Dig idag som Han gjorde vid Genesarets sjö den gången.
Ingen har förlorat på att lägga sitt liv i Jesu händer.

3. I Nattvardens bröd förenas Gud och människa.

I mässan får vi det bröd som inte tar slut. Jesus säger att Han är brödet,
”som kommer ner från Himmelen och ger världen liv” Joh. 6: 33.
Förebilderna i GT pekar på Jesus och säger: Det är om Honom allt handlar. Jesus finns med från Bibelns första till dess sista rad.
I Nattvardens gudstjänst gör vi som Jesus gjorde och som de första kristna gjorde. Vi är noga med detaljerna för vi förvaltar det Heliga. Vi gör som de första kristna gjorde, de som själva var med då Herren sa: Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Vi gör som Kyrkan, ledd av den helige Ande fortsatt göra och överlämnat till oss idag.
Då blir brödet Jesu kropp och vinet Jesu blod, som på korset offrats till försoning för våra synder, som på tredje dagen stod upp med uppståndelsens liv.
Så lovar Guds Ord när vi firar nattvarden efter Jesu instiftelse, alltså gör som Jesus sagt.
”För Dig utgiven” Det lilla brödet är Livets bröd, alltså Jesus själv. Men det ger oss det stora Livet. Här vi får del av Jesu död och uppståndelse. Jesu löftesord hjälper oss förstå vad vi i tro nu äger: ”Jag är med Dig alla dagar” och ”Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut” och ”Den som tror på mig ska leva om han än dör”. I nattvardens bröd får vi del av Gud själv. Och vi kan bara säga tack. Tack Jesus att Du för evigt vill vara vår ”Kompis”. Ordet kommer av lat. ”Cum Panis” som betyder ”med brödet”. Vi blir Jesu kompisar.
Jesus tar vår synd och skuld och gör oss delaktiga i allt Han är.
Syndiga människor blir förlåtna och rena i hans blod. Han dog för oss på korset.
I nattvarden sägs det: Kristi kropp och blod för Dig utgiven, utgjutet.
Sen efter mässan, sänder Han oss ut i vardagen. ”Missa est” Det är utsänt, vi är utsända. Inte ensamma, utan ”cum panis”, med Jesus och den helige Ande.
För att med ord och i handling vara Hans händer fötter, ögon, öron. Ära vare ….

74 intr. Se Guds Lamm.. s. 9 543: 4 B 444: 1-7 altern. 700: 1 395 725