Sopplunch, Förbönsgudstjänst, Sporta med KU, Sammanlyst högmässa till Tveta, Vi Kvinnor, Familjemässa och söndagsskola

Onsdag den 28 februari klockan 11.15 - 13.00 Sopplunch i Hovsjö kyrka med massor av extra gott
Torsdag 1 mars 18.30 Förbönsmässa i Taizé och lovsång med tillfälle till personlig förbön
Lördag 3 mars Sporta med KU i Hovsjöhallen tid 12.00 - 14.00
Söndag, 3 söndagen i fastan, ingen gudstjänst i Hovsjö. Sammanlyst till Tveta kyrka 11.00 Högmässa med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör, gratis kyrktaxi från Södertälje. Ring för taxi 0855030000, Kyrkfika och sen hem med Kyrkbilen.
Tisdag 6 mars 18.00 Vi Kvinnor "Lovsång till Guds ära" med Jenny Welarius
Onsdag sopplunch 11.15
Torsdag 8 mars Kyrkans Ungdom 18.00 "Gospel till Guds Ära" med Anna Willford
Lördag 10 mars 12.00 Sporta med KU
Söndag 11 mars 9.30 Midfastosöndagen 9.30 Familjemässa och söndagsskola i Hovsjö Kyrka
i Kristus Stellan