Ärtsoppa, Förbönsmässa, Sporta med KU, Familjemässa och söndagsskola, Vi Kvinnor

Onsdag 31 januari 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av gott
torsdag 1 februari klockan 18.30 Förbönsmässa i Taizé och lovsångston
Lördag 3 februari 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag Kyndelsmässodagen Ingen gudstjänst i Hovsjö kyrka Sammanlyst till Tveta kyrka klockan 11.00 Högmässa med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör, Kyrktaxi gratis från Södertälje bara ring 0855030000
Tisdag 6 februari klockan 18.00 i Hovsjö kyrka " På resa med transsibiriska järnvägar" Reseberättelse med Svante Nilsson
i Kristus Stellan Bengtsson