Vi Kvinnor, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU, Familjemässa och söndagsskola

Tisdag 12 december klockan 18 Terminsavslutning för Vi Kvinnor, Julfest och lotteri
Torsdag klockan 18 Julfest för Kyrkans Ungdom
Lördag 12 - 14 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag, 3 söndagen i Advent, klockan 9.30 Familjemässa och Söndagsskola
Klockan 15 i Tveta kyrka Tveta Kyrkokör sjunger in julen Kyrktaxi Kyrkkaffe
i Kristus Stellan