Vi Kvinnor, Sopplunch, Förbönsmässa, Sporta med KU, Familjemässa och Söndagsskola

Tisdag 28 nov klockan 18 Vi Kvinnor " Musik i Adventstid" Anna Tallberg, lotteri
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch med massor av extra gott till lunchen
Torsdag 18.30 Förbönsmässa med tillfälle till personlig förbön Taizé och lovsång
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen, ta med innebandyklubba
Söndag 9.30 1 Advent Familjemässa och Söndagsskola, Tveta kyrkokör
I Kristus Stellan