Vi Kvinnor, Sopplunch, Kyrkans Ungdom, Sporta med KU och Familjemässa och söndagsskola, Basaren

Händer i Hovsjö
Tisdag den 14 november klockan 18.00 "Vi Kvinnor" OBS Samling i S:ta Ragnhilds kyrka Margareta Bengtsson visar och berättar om vår stads äldsta byggnad.
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch i Hovsjö kyrka
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom Bibelsamtal Stellan Bengtsson inleder
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med Ku i Hovsjöhallen
Söndag före Domssöndagen 9.30 Familjemässa och Söndagsskola
Glöm inte Basaren lördag den 25 november Gåvor inlämnas senast fredag den 24 klockan 18.00