Vi Kvinnor, Sopplunch, Förbönsmässa, Minnesgudstjänst och Sammanlyst Högmässa i Tveta, nästa Familjemässa i Hovsjö

Tisdag 31 oktober klockan 18 träffas Vi Kvinnor " I helgonens värld" Margareta Bengtsson, kaffe och lotteri
Onsdag 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag 18.30 Förbönsmässa i Taizé och lovsångston
Alla helgons dag i Tveta kyrka 16.00 Minnesgudstjänst tid att tänka på och minnas de som gått ur tiden, gratis kyrktaxi
Söndag 11.00 Högmässa med Tveta kyrkokör i Tveta kyrka
Nästa Familjemässa och Söndagsskola i Hovsjö kyrka blir om Gud vill och vi får leva söndagen den 12 november 9.30
i Kristus
Stellan