Photo gallery for Invigningen av tabernaklet i Tveta kyrka

| Image 4 of 6 |

Altaret och kyrkfönstret. Tabernaklet syns till vänster om fönstret

I koret
Konstnären beskriver sitt verk
En bild till från koret
Altaret och kyrkfönstret. Tabernakle ...
Invigningen
Gruppbild

Invigningen av tabernaklet i Tveta kyrka

Några bilder från invigningen av tabernaklet i Tveta kyrka