Invigningen av tabernaklet i Tveta kyrka

Några bilder från invigningen av tabernaklet i Tveta kyrka

I koret Konstnären beskriver sitt verk En bild till från koret Altaret och kyrkfönstret. Tabernaklet syns till vänster om fönstret Invigningen Gruppbild