Spenatsoppa, Kyrkans Ungdom, Sporta, Forum Hovsjö, Familjegudstjänst och Söndagsskola, Cittragruppen

Onsdag 11 oktober klockan 11.15 - 13.00 Spenatsoppa med mycket tilltugg
Torsdag 18.00 Kyrkans Ungdom
Lördag 12 - 14 Sporta med KUY i Sporthallen
Lördag 14.00 - 15.30 Forum Hovsjö Prästen Håkan Sunnliden gästar oss och talar över det lutherska ämnet Rättfärdiggörelse genom nåden
Söndag 9.30 Familjemässa och Söndagsskola
Klockan 15 i Tveta Cittragruppen och föredrag om Oscar Ahnfeldt