Sopplunch, Förbönsmässa, Sporta med KU, sammanlyst till Tveta

Onsdag 27 september 11.15 - 13.00 blir det Ärtsoppa på Sopplunchen i Hovsjö
Torsdag 28 september klockan 18.30 Förbönsmässa med tillfälle till personlig förbön
Lördag 12.00 - 14.00 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag 1 Oktober, helige Mikaels dag. Sammanlyst till Tveta kyrka 11.00 Högmässa Tveta Kyrkokör Mikael Nyhlén för gratis kyrktaxi ring 0855030000
Nästa Familjemässa och Söndagsskola i Hovsjö kyrka blir om Gud vill och vi får leva söndagen den 8 oktober då vi firar Tacksägelsedagen
I Kristus Stellan B