Photo gallery for Avtackning av Karolina

| Image 1 of 12 |

Stellan i predikstolen

Stellan i predikstolen
Karolina bakom pianot
Nattvardsgång
Församlingen bakfrån
Välfylld kyrka
Ni har nu tagit emot Kristi kropp oc ...
Lovsång
Arbetslaget ger sin present
Ungdomsgruppen ger sin present
Gudstjänstgemenskapen ger sin gåva
Bokbordet och fikabordet
Kyrkkaffet, en viktig del av familje ...

Avtackning av Karolina

När vår kantor Karolina flyttade från oss var det många som blev ledsna även om vi tror att hon får det bra i sin nya församling. På gudstjänsten då hon avtackades var det många som ville uttrycka sin tacksamhet över de år som varit och det som Karolina fått betyda för oss. Karolina har med energi, kreativitet och trohet mot Jesus använt musiken som redskap för att både berika våra familjemässor och nå ut till vår stad. Vi saknar henne men tackar Gud för att vi fått en ny kantor i Anna Tallberg.