Avtackning av Karolina

När vår kantor Karolina flyttade från oss var det många som blev ledsna även om vi tror att hon får det bra i sin nya församling. På gudstjänsten då hon avtackades var det många som ville uttrycka sin tacksamhet över de år som varit och det som Karolina fått betyda för oss. Karolina har med energi, kreativitet och trohet mot Jesus använt musiken som redskap för att både berika våra familjemässor och nå ut till vår stad. Vi saknar henne men tackar Gud för att vi fått en ny kantor i Anna Tallberg. 

Stellan i predikstolen Karolina bakom pianot Nattvardsgång Församlingen bakfrån Välfylld kyrka Ni har nu tagit emot Kristi kropp och blod, Han bevare er till evigt liv. Amen. Lovsång Arbetslaget ger sin present Ungdomsgruppen ger sin present Gudstjänstgemenskapen ger sin gåva Bokbordet och fikabordet Kyrkkaffet, en viktig del av familjemässan