KU Sporta med KU, Familjemässa och Söndagsskola, Sopplunch, KU, Forum Hovsjö och Familjemässa och Söndagsskola

Här kommer nu programmet för två veckor framåt:
Torsdagen den 7 september 18.00 Kyrkans Ungdom Sportkväll utomhus samt vinnesabörd vid Andakten: Därför tror jag..
Lördag 12 - 14 Sporta med KU i Hovsjöhallen
Söndag Familjemässa och Söndagsskola, Stellan Bengtsson
Onsdag 13 sept 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag 14.9. Kyrkans Ungdom
Lördag 12-14 Sport i Hovsjöhallen
Lördag 14.00 - 15.30 Forum Hovsjö med Föredrag om den svenske reformatorn Olaus Petri, Per - Axel Magnuson talar.
Söndag 17 september klockan 9.30 Familjemässa och söndagsskola, församlingsherden Ylva Evensson