Kyrkans Ungdom,Förbönsmässa, Sammanlyst högmässa i Tveta

Torsdag 18 KU

Torsdag 18.30 Förbönsmässa
Söndag klockan 11 Sammanlyst Högmässa i Tveta med Mikael Nyhlén och Tveta kyrkokör
Nästa Familjemässa och söndagsskola i Hovsjö söndagen den 10 september klockan 9.30