Babysång, Sopplunch, Ålandshajk, Familjemässa och Söndagsskola

Onsdag den 24 maj 10.30 Babysång
Onsdag 24 maj klockan 11.15 - 13.00 Sopplunch
Torsdag till Söndag Ålandshajk med 31 deltagare- Bed att många får erfara att Jesus är med dem och nära.
Söndag 28 maj 9.30 Familjemässa och Söndagsskola, Mikael Nyhlén leder gudstjänsten
Välkoma