Lovsång

 
Med vår sång vill vi upplyfta och prisa Hans namn som är värdigt allt vårt tack, allt vårt lov och all vår kärlek!
 
I Hovsjö kyrka har lovsången kommit att bli en naturlig och viktig del av Kyrkans Ungdoms torsdagsandakter samt söndagens familjemässa. Lovsången är ett tillfälle för oss människor att uttrycka vår längtan, glädje och tacksamhet till Gud vår Far, Frälsare och Hjälpare. Vi får upphöja och prisa Honom som älskar oss mer än någon annan och som vill att vi ska dela det eviga livet tillsammans med Honom.
 
Den variant av lovsång som finns hos oss har främst kommit att ledas av ungdomarna och har på så vis blivit ett av deras bidrag till söndagens familjemässa. Vi har förstått att lovsången har varit och är en hjälp för många i deras personliga möte med Gud. Vi hoppas att Du om du besöker oss någon gång ska upptäcka detsamma.
 
I Hovsjö är vi många som hjälps åt med lovsången. Du är välkommen att höra av dig till mig om du har frågor om lovsång eller vill ha hjälp med lovsång i Din församling. Eller kanske Du skulle vilja hjälpa oss?!
 
Guds rika och kärleksfulla välsignelse till dig. 
 
Anna Willford
lovsångsansvarig
annawillford@live.se