Musik

Ett mycket viktigt inslag i församlingslivet och gudtjänstfirandet är musiken. Om det är tråkigt att sitta i en kyrka där ingen kan eller vill sjunga med i psalmsången, så är det desto roligare när alla sjunger med efter sin förmåga. Grundstommen i kyrkomusiken är trots allt församlingsången. Kantorn i Hovsjö kyrka heter Anna Tallberg som förutom att leda församlingen från orgelbänken också ofta går ner till pianot för att sjunga och spela. Slutligen finns det många ungdomar från ungdomsgruppen som spelar och sjunger lovsång, allt som oftast ackompanjerade av vår härliga kantor på orgeln. Lovsång är en sång från vårt hjärta till vår GUD.

Tvetakören
Denna kör som leds av Anna Tallberg har som namnet antyder sin hemvist i Tveta kyrka men vid högtidliga tillfällen sjunger delar av kören också i Hovsjö kyrka.