Diakoni

Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
Matteusevangeliet 25:40

Jesus ger två väldigt tydliga riktlinjer för vår kristna tjänst. Den ena är att missionera genom att i ord och handling göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad. Den andra är att visa Kristi kärlek mot våra medmänniskor. Dessa båda uppgifter ingår i vår församlingsinstruktion och kallas där för mission och diakoni. Förutom att alla kristna får se dessa båda som sina uppgifter har vi en speciell tjänst i kyrkan för diakoni. Att vara diakon innebär att ta sig an de allra minsta i Guds rike. Att leva ut Jesus kärlek i mötet med de som verkligen behöver det: ensamma, sjuka, hemlösa, fängslade, flyktingar. Våra diakoner kan vittna om hur en hjälpande hand och ett kärleksfullt ord kan göra skillnad. Vi kan alla stödja dem genom förbön och gåvor till den lokala diakonin. Framförallt får vi dock vara Jesu händer, fötter, ögon, öron och hjärtan för dem vi möter i vår vardag.