Photo gallery for Återöppnande av Hovsjö kyrka Palmsöndagen 2010

| Image 1 of 19 |

Innan klockan börjar ringa. Församlingssalen.

Innan klockan börjar ringa. Församli ...
Kyrkan börjar fyllas
Kyrkan från sidan
Kyrkan fylls ännu mera
Altaret ser ut som det alltid gjort
Fotografen själv fotograferad av Nel ...
Församlingen
Tabernaklet, Annikas ikon och bordet ...
Eva läser en text, bakom henne den n ...
Lovsångsgruppen
Kyrkoherden återöppnar kyrkan
Tvetakören sjunger
Nattvarden
Simon och Anna spelar postludium
Kyrkkaffet i full gång
Kyrkkaffet igen
De flesta valde att stanna och fika ...
Kjell-Ove igen
En sista bild på fikat

Återöppnande av Hovsjö kyrka Palmsöndagen 2010

En jättefin Familjemässa i Hovsjö kyrka
Så har stans nyaste kyrka återtagits i bruk efter branden i augusti förra året. Vår församlings kyrkoherde Jan Novocell ledde den inledande gudstjänsten varefter vi firade gudstjänst som vanligt fast förstärkt genom att Tveta Kyrkokör sjöng två lovsånger under vår kyrkomusiker Anna Tallbergs fina ledning. Lovsångsgruppen med piano Anna, Musiklåda Alex, gitarr Henrik, sång Cilla och bas Robin spelade mäktigt. Stark glad trosviss församlingssång från den hundrahövdade skaran som var samlad, fastekollekten blev 4008 kronor och dessutom fick Credos skol och universitetsarbete över 1523 kronor. Till sist spelade Simon trumpet till postludiet , det var en jättefin avslutning Gud till äära och människor till frälsning!
Efter gudstjänsten var det så dags för kyrkkaffe i den fina församlingssalen där Ulla hade bakat massor av rulltårta, toppengod och det hölls tal dagen till ära. Styrelsen för Hovsjö kyrkas vänner visade upp sig och förklarade föreningenns målsättning att värna gudstjänstlivet och tron växt i Hovsjö Kyrka, ordförande Simon Wellarius och de övriga i styrelsen Ann Katrin Wettainen och Nils Risberg höll alla tal om glädjen och betydelsen av att vi nu genom Hovsjö Kyrkas Vänner fått en gemensam röst. Föreningen växer hela tiden och har idag 71 medlemmar.
Kyrkorådets presidium Lars Jonsson, ordförande Anita Ternby och Gustaf Bengtsson höll samtliga tal och lyckönskade Hovsjö till den fina kyrkan och gemenskap. Kyrkorådets ordförande framförde med uttrycket "stay there" sin starka åsikt att det är viktigt att området har sin egen kyrka.
Länstidningen var inbjuden att närvara liksom till förra söndagens kyrkoherdeinstallation men det fanns säkert mycket annat som var viktigare att följa och berätta om.