Styrelsen informerar

Här kommer styrelsen lägga upp viktig information allt eftersom.

Hovsjö kyrkas vänners styrelse har följande sammansättning:

Simon Welarius, ordförande
simon.welarius@gmail.com
073 675 23 04

Ann Katrin Wettainen
a_wettainen@yahoo.se
073 067 67 22

Nils Risberg
nils.risberg@gmail.com
070 589 96 73

Kontakta gärna styrelsen för att bli medlem eller om du har några frågor eller funderingar kring föreningen.